Stredoškolské štúdium v zahraničí - Fínsky jazyk

Fínsky jazyk

Hlavný zámer Fínska je poskytnúť kvalitné vzdelanie každému študentovi, bez ohľadu na jeho rodinný alebo sociálny pôvod. Štát prenecháva voľnosť školským zariadeniam pri tvorbe vzdelávacích programov. Základné alebo stredné školy sú tak zodpovedné za úroveň poskytovaného vzdelávania, no študenti sa nemusia báť, že by kvalita niektorých škôl nebola dostatočná. Štúdium fínskeho jazyka je nepochybne náročné, no na druhej strane nie je také bežné, ako štúdium anglického, či nemeckého jazyka.

Fínsko
Fínsky jazyk
Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky
do Vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“
Gajova 4 (5. poschodie)
811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
Tel.:

+421 2 5262 2612

E-mail: info@interstudy.sk