Stredoškolské štúdium v zahraničí - Švédsky jazyk

Švédsky jazyk

Ovládať švédsky jazyk prináša niekoľko výhod. Nie je to len jazyk jednej z najmodernejších a najkrajších krajín Európy, no takisto patrí k najjednoduchším zo všetkých škandinávskych jazykov. Švédsko dokáže inšpirovať iné krajiny v mnohých sférach, od vzdelávania, cez dizajn, až po nové technológie.

Švédsko
Švédsky jazyk
Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky
do Vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“
Grösslingová 45, 811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
Tel.:

+421 2 5262 2612

E-mail: info@interstudy.sk
dočasne online

Tel.:

+421 902 991 102

E-mail: kosice@interstudy.sk