Stredoškolské štúdium v zahraničí - Nemecký jazyk

Nemecký jazyk

Napriek tomu, že sa angličtina považuje za najpoužívanejší jazyk súčasnosti, nemecký jazyk si už dlhodobo drží jedno dôležité prvenstvo - je to jazyk, ktorým rozpráva najviac rodených hovoriacich v Európe. Začať s nemeckým jazykom pritom nemusí byť vôbec zložité, viacero nemeckých slov má podobnú štruktúru ako v angličtine, a aj keď gramatika môže byť zo začiatku komplikovanejšia, zvládnuť nemčinu môže priniesť študentom na strednej škole viacero výhod. Nielen Nemecko, ale aj Rakúsko, či Švajčiarsko patria k najvyspelejším krajinám sveta s vysokou životnou úrovňou, bohatou históriou, ale aj súčasnou kultúrou, pre ktorú sa oplatí nemčinu študovať.

Rakúsko
Švajčiarsko
Nemecký jazyk
Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky
do Vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“
Grösslingová 45, 811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
Tel.:

+421 2 5262 2612

E-mail: info@interstudy.sk
dočasne online

Tel.:

+421 902 991 102

E-mail: kosice@interstudy.sk