Stredoškolské štúdium v zahraničí - Holandský jazyk

Holandský jazyk

Holandsko patrí k tým krajinám, ktoré sa právom nazývajú medzinárodné a multikultúrne. Miestni obyvatelia a holandská vláda vytvára ideálne podmienky pre zahraničných študentov, navyše Holandsko sa považuje za jednu z najbezpečnejších krajín. Štúdium holandského jazyka môže vyzerať zložito, no ovládať ho nemusí byť vôbec zbytočné najmä pre študentov, ktorí by radi pokračovali v štúdiu alebo budovali kariéru niekde v zahraničí.

Belgicko
Holandsko
Holandský jazyk
Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky
do Vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“
Grösslingová 45, 811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
Tel.:

+421 2 5262 2612

E-mail: info@interstudy.sk
dočasne online

Tel.:

+421 902 991 102

E-mail: kosice@interstudy.sk