Stredoškolské štúdium v zahraničí - Holandský jazyk

Holandský jazyk

Holandsko patrí k tým krajinám, ktoré sa právom nazývajú medzinárodné a multikultúrne. Miestni obyvatelia a holandská vláda vytvára ideálne podmienky pre zahraničných študentov, navyše Holandsko sa považuje za jednu z najbezpečnejších krajín. Štúdium holandského jazyka môže vyzerať zložito, no ovládať ho nemusí byť vôbec zbytočné najmä pre študentov, ktorí by radi pokračovali v štúdiu alebo budovali kariéru niekde v zahraničí.

Belgicko
Holandsko
Holandský jazyk
Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky
do Vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“
Gajova 4 (5. poschodie)
811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
Tel.:

+421 2 5262 2612

E-mail: info@interstudy.sk