Stredoškolské štúdium v zahraničí - Španielský jazyk

Španielsky jazyk

Rozvíjať španielsky jazyk a spoznať trochu iný školský systém môžu študenti aj prostredníctvom stredoškolského štúdia na niektorej zo stredných škôl v samotnom Španielsku. Napriek tomu, že sa školský systém od slovenského veľmi nelíši, veľkú popularitu si u našich študentov získava najmä vďaka španielskym učiteľom, ktorí aj vďaka svojej otvorenosti a optimizmu dokážu študentov motivovať na ceste k lepším výsledkom. Slovenských stredoškolákov môže prekvapiť, že si učitelia so študentmi tykajú a oslovujú sa krstnými menami, no práve to dotvára jedinečnú atmosféru v nejednej partnerskej strednej škole v Španielsku.

Španielsky jazyk
Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky
do Vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“
Grösslingová 45, 811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
Tel.:

+421 2 5262 2612

E-mail: info@interstudy.sk
dočasne online

Tel.:

+421 902 991 102

E-mail: kosice@interstudy.sk