Stredoškolské štúdium v zahraničí - Španielský jazyk

Španielsky jazyk

Rozvíjať španielsky jazyk a spoznať trochu iný školský systém môžu študenti aj prostredníctvom stredoškolského štúdia na niektorej zo stredných škôl v samotnom Španielsku. Napriek tomu, že sa školský systém od slovenského veľmi nelíši, veľkú popularitu si u našich študentov získava najmä vďaka španielskym učiteľom, ktorí aj vďaka svojej otvorenosti a optimizmu dokážu študentov motivovať na ceste k lepším výsledkom. Slovenských stredoškolákov môže prekvapiť, že si učitelia so študentmi tykajú a oslovujú sa krstnými menami, no práve to dotvára jedinečnú atmosféru v nejednej partnerskej strednej škole v Španielsku.

Španielsky jazyk
Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky
do Vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“
Gajova 4 (5. poschodie)
811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
Tel.:

+421 2 5262 2612

E-mail: info@interstudy.sk