Špeciálna ponuka
VÝMENNÝ PROGRAM V USA UŽ OD JANUÁRA 2021

VÝMENNÝ PROGRAM V USA UŽ OD JANUÁRA 2021

Posledné voľné miesta na školský polrok od januára 2021!

Ak chcete stráviť druhý polrok šk. roka 2020-21 na strednej škole v USA, prihláste sa čo najskôr! Uzávierka prihlášok je 16. októbra, počet miest je obmedzený. Na študentov sa cestovné obmedzenia nevzťahujú. Stredoškolákom, ktorí chcú využiť možnosť štúdia na americkej strednej škole, nič nebráni v tom, aby tak urobili aj v aktuálnom školskom roku. Taktiež už prijímame prihlášky na školský rok 2021-22.

V prípade záujmu nás kontaktujte na tel. č. 02-5262 2611 alebo na studium@interstudy.sk

Stredoškolský program USA                                        Predbežná prihláška

VÝMENNÝ PROGRAM V USA UŽ OD JANUÁRA 2021
Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky
do Vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“
Grösslingová 45, 811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
Tel.:

+421 2 5262 2612

E-mail: info@interstudy.sk
dočasne online

Tel.:

+421 902 991 102

E-mail: kosice@interstudy.sk