francúzsko
stredoškolský program

Stredoškolský program

Stredoškolský program zabezpečuje InterStudy v spolupráci s francúzskou partnerskou organizáciou, ktorá má takmer 50-ročné skúsenosti v oblasti medzinárodného vzdelávania a zabezpečuje kvalitné programy pre zahraničných študentov zo všetkých kútov sveta. Študenti majú možnosť spoznať francúzsku kultúru, zažiť francúzsky vzdelávací systém, stať sa súčasťou francúzskej hostiteľskej rodiny a získať nových kamarátov. Program ponúka tri varianty – Classic, Care Free a City Plus. 

Vďaka tomu, že sa naša partnerská organizácia snaží prispôsobiť potrebám a požiadavkám študentov, je tento stredoškolský program jeden z najobľúbenejších medzi záujemcami o stredoškolské štúdium vo Francúzsku. Zúčastniť sa ho môžu aj študenti so slabšou znalosťou francúzštiny, pokiaľ majú správny prístup a sú motivovaní. Študenti s veľmi dobrou znalosťou francúzštiny, prípadne s odporúčaním slovenskej školy, si môžu za príplatok € 350 zvoliť zameranie štúdia. K získaniu stredoškolského diplomu Baccalauréat je potrebné minimálne dvojročné štúdium. Príplatok za takýto program je € 500. Taktiež za príplatok je možné si zvoliť štúdium na súkromnej strednej škole. 

Študenti prihlásení na školský rok alebo semester od septembra absolvujú na začiatku programu 4-dňový orientačný pobyt v Paríži, ktorého cieľom je pripraviť študentov na úspešný pobyt vo Francúzsku. Súčasťou programu sú semináre o francúzskej kultúre, exkurzie a workshopy francúzštiny.

Umiestnenie a lokalita

Pri programoch Classic a Care Free sa študenti umiestňujú po celom Francúzsku, podľa dostupnosti hostiteľských rodín a preferencií študenta. Hostiteľské rodiny prijímajú študentov na dobrovoľnej báze, a poskytujú im ubytovanie aj stravu. Pri Care Free programe sú v programovom poplatku zahrnuté takmer všetky extra náklady okrem vreckového: obedy v školskej jedálni, predplatený  lístok na hromadnú dopravu, učebnice, poistenie liečebných nákladov a zodpovednosti za škodu a vlakové lístky k transferu pri prílete a odlete. 

City Plus program bol vytvorený pre študentov, ktorí chcú byť umiestnení vo veľkom meste. V ponuke sú rôzne francúzske mestá, napr. Lille, Rennes, Perpignan, Bordeaux či Tours. Študenti navštevujú súkromnú školu a sú ubytovaní v hostiteľských rodinách. 

Starostlivosť o študenta​

Študenti prilietajú do Paríža, kde ich na letisku čakajú pracovníci partnerskej organizácie. Študenti nastupujúci v septembri cestujú ku svojej hostiteľskej rodine po 4-dňovom orientačnom pobyte v Paríži. Pri programe Classic si študenti hradia dopravu k rodine sami, partnerská organizácia však ponúka asistenciu pri vyhľadaní vhodných spojení tak, aby sa študenti bezpečne dopravili do svojej destinácie. Hostiteľská rodina čaká na študentov či už na určenom letisku alebo na vlakovej stanici pri ich príchode na miesto pobytu.

Každého študenta má na mieste pobytu na starosti koordinátor, ktorý organizuje aj lokálnu orientáciu krátko po príchode študenta. Miestny koordinátor je v pravidelnom kontakte so študentom i s hostiteľskou rodinou a zároveň sleduje, ako sa študentovi darí v škole.  

Hostiteľské rodiny prechádzajú výberovým procesom a hlavnou motiváciou pre hosťovanie zahraničného študenta je záujem o inú kultúru a o prijatie ďalšieho člena do rodiny.

Podmienky
 • vek 13 - 18 rokov
 • znalosť francúzštiny aspoň na mierne pokročilej úrovni (A2 a vyššie)
 • dobré študijné výsledky
 • samostatnosť a schopnosť prispôsobiť sa novému prostrediu 
 • záujem o francúzsku spoločnosť a kultúru
Termíny

Školský rok sa začína v septembri a končí v júni. Študenti si môžu zvoliť štúdium v dĺžke celého školského roka s nástupom v septembri, jedného polroka s nástupom v septembri alebo v januári, alebo na necelé 4 mesiace s nástupom v septembri. Krátkodobé pobyty sú možné v trvaní 1 – 3 mesiacov. 

Kedy sa prihlásiť

 • nástup v septembri: do 15. mája
 • nástup v januári: do 15. novembra
Programový poplatok

V cene programu zahrnuté

 • registrácia a štúdium na strednej škole
 • umiestnenie v hostiteľskej rodine, ktorá poskytuje ubytovanie a stravu
 • 4-dňový orientačný pobyt v Paríži (len pri nástupe v septembri na semester alebo školský rok)
 • orientácia po príchode na miesto pobytu
 • asistencia a podpora miestneho koordinátora
 • nepretržitá telefonická asistenčná služba
 • asistencia pri transfere z/na letisko na začiatku a na konci programu vo fixne stanovených dňoch 

Naviac pri programe Care Free a City Plus

 • obedy v školskej jedálni
 • predplatený lístok na hromadnú dopravu
 • učebnice
 • poistenie (liečebné náklady, zodpovednosť za škodu)
 • vlakové lístky k transferu pri prílete a odlete

Programový poplatok v EUR​

  Classic Care Free  Plus
1 školský rok s maturitou 6 550 9 550 8 450
1 školský rok 6 050 8 950 7 950
1 semester 4 550 6 700 6 050
4 mesiace 3 700 5 465 4 860
3 mesiace 2 850 4 165 4 180
2 mesiace 2 300 3 350 3 850
1 mesiac  1 950 2 850 3 200

Chcem sa prihlásiť

Stredoškolský program
Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky
do Vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“
Grösslingová 45, 811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
Tel.:

+421 2 5262 2612

E-mail: info@interstudy.sk
Hviezdoslavova 7, 042 00 Košice

Tel.:

+421 902 991 102

E-mail: kosice@interstudy.sk