veľká británia
súkromná škola bellerbys college

Bellerbys College


Britský vzdelávací systém má vo svete veľmi dobré meno. V poslednom svetovom rebríčku obsadili tri miesta z prvých piatich britské univerzity. Dostať sa na jednu z popredných britských univerzít je snom mnohých ambicióznych stredoškolákov. Vzhľadom na veľký záujem si univerzity môžu vyberať z najlepšie pripravených uchádzačov zo všetkých kútov sveta. Pre prijatie na špičkové britské univerzity často nepostačujú samé jednotky pri slovenskej maturite. I keď sa táto skúška uznáva ako stredoškolská kvalifikácia, ktorá formálne spĺňa podmienky prijatia, dôkladnou prípravou v britskom vzdelávacom systéme a úspešným absolvovaním britských „maturitných“ skúšok sa výrazne zvyšuje šanca stať sa študentom jednej z najslávnejších univerzít sveta.

Bellerbys College – najistejšia cesta k úspechu
Bellerbys College je vzdelávacia inštitúcia, ktorá sa už vyše storočia špecializuje na prípravu zahraničných študentov na štúdium na popredných britských univerzitách. Jej absolventi dosahujú vynikajúce výsledky pri skúškach A-Levels (britská „maturita“) a úspešne sa uchádzajú o prijatie na najrenomovanejšie univerzity. Špičková výučba v malých skupinách, vysoko kvalifikovaní vyučujúci, individuálna pozornosť každému študentovi a sústavné sledovanie pokroku v štúdiu zaručujú najlepšiu prípravu na záverečné skúšky a ďalšie štúdium. Bellerbys College disponuje najmodernejším vybavením, počnúc špeciálnym vybavením učební až po online systém, pomocou ktorého majú študenti kedykoľvek prístup k rozsiahlemu študijnému materiálu. Počas celého štúdia je zabezpečený vysoký štandard starostlivosti a podpory študentov. Personál školy  je stále k dispozícii svojou pomocou a radami. Na Bellerbys College fungujú študentské kluby, ktoré ponúkajú príležitosti pre rôzne voľnočasové aktivity.

Školy v univerzitných mestách
Bellerbys College má 4 centrá v najatraktívnejších študentských mestách: v Oxforde sídli v novopostavenej trojposchodovej budove 10 minút chôdze z centra mesta. V Cambridge má Bellerbys College dva kampusy.  Queens Campus sídli v historických budovách v univerzitnej štvrti 5 minút z centra mesta. Manor Campus má moderné priestory na severe mesta, dva kilometre od centra. Bellerbys College Londýn sa nachádza v mestskej časti Greenwich, kde bol nedávno postavený nový kampus aj so školským internátom. Bellerbys College Brighton sídli v novopostavenom komplexe aj so študentskou rezidenciou v centre vyhľadávaného prímorského mesta na južnom pobreží. 
 
Všetky centrá Bellerbys College majú vysoký štandard vybavenia najmodernejšou technikou s interaktívnymi  učebňami, výborne zásobenými knižnicami, laboratóriami pre výučbu prírodovedných predmetov a umeleckými štúdiami. Pre individuálne štúdium sú k dispozícii počítačové pracovne a študovne. Voľné chvíle môžu študenti tráviť v spoločenských priestoroch. Stravovacie zariadenia ponúkajú denný výber teplých a studených jedál a nápojov.
                                 
Vo všetkých lokalitách  si môžu študenti vybrať ubytovanie v hostiteľských rodinách alebo študentských rezidenciách. V oboch prípadoch je stravovanie zabezpečené formou polpenzie. V niektorých rezidenciách je možné ubytovanie aj s vlastným stravovaním.

Študijné programy

A-Levels
Tento študijný program pripravuje na skúšky A-Levels, ktoré sú britským ekvivalentom našej maturitnej skúšky. Britskí študenti sa na túto skúšku pripravujú 2 roky. Na Bellerbys College sa vyučujú okrem štandardného 2-ročného programu (6 trimestrov) aj kratšie programy. Štúdium v dĺžke 5 trimestrov môžu absolvovať študenti, ktorí sa pred začatím programu potrebujú zdokonaliť v angličtine. Počas úvodného semestra majú títo študenti intenzívnu jazykovú prípravu. O prijatie na jednoročný študijný program (3 trimestre) sa môžu uchádzať študenti, ktorí už majú úplné stredoškolské vzdelanie získané v inej krajine, ako aj potrebné jazykové znalosti.

Na rozdiel od slovenskej maturity pri A-Levels nie je žiadny predmet povinný, študenti si vyberajú predmety podľa svojich záujmov a plánov ďalšieho štúdia. Na Bellerbys College si môžu vybrať až z 26 predmetov z  oblasti spoločenských a prírodných vied, jazykov, a technických a umeleckých odborov.  V prvom roku sa študujú 4 predmety, v druhom 3 alebo 4. S výberom predmetov poradíme študentom podľa toho, čo by chceli študovať na univerzite. Úspešní absolventi A-Levels na Bellerbys College sa prijímajú na špičkové britské univerzity.

Foundation
Jednoročný intenzívny prípravný program na univerzitné štúdium je určený pre študentov, ktorí chcú po ukončení programu študovať na univerzite vo Veľkej Británii. Prihlásiť sa môžu nielen študenti s ukončeným stredoškolským vzdelaním, ale aj absolventi predposledného ročníka strednej školy. Po ukončení programu môžu títo študenti priamo nastúpiť na britskú univerzitu, bez potreby absolvovať maturitnú skúšku. Absolventi majú garantované prijatie na jednej z vyše 50 britských univerzít, ktoré uznávajú Bellerbys Foundation ako kvalifikáciu pre prijatie na bakalárske štúdium. Podľa toho, aký odbor by chceli študovať na univerzite, si študenti vyberajú jeden z ôsmich smerov: umenie a dizajn, obchod, financie a manažment, inžinierstvo, humanitné vedy, právo, manažment a počítačové systémy, médiá, prírodné vedy a farmácia. Štúdium trvá 3 trimestre. Pred začatím štúdia môžu študenti absolvovať aj prípravný jazykový kurz.

English Language Preparation Programme (ELPP)
Bellerbys College ako vzdelávacia inštitúcia pre zahraničných študentov má veľa skúseností vo výučbe angličtiny pre akademické účely. Študenti, ktorí sa pred začatím svojho akademického programu potrebujú zlepšiť v angličtine, môžu absolvovať intenzívny jazykový kurz. Počas letných prázdnin sa vyučujú dvoj- a štvortýždňové kurzy, na ktoré sa môžu prihlásiť študenti vo veku od 14 do 17 rokov. Popri hodinách  angličtiny pre akademické účely majú účastníci aj výučbu školských predmetov ako napr. matematika, prírodné vedy, politika, umenie či médiá, a  poldenné a celodenné výlety.  Počas školského roka prebiehajú prípravné jazykové kurzy na ďalšie štúdium. Podľa vstupných znalostí je možné sa prihlásiť na 1 až 3 trimestre.

 Podmienky prijatia

  • vek od 16 rokov
  • znalosť anglického jazyka podľa podmienok vybraného programu
  • záujem o intenzívne štúdium
     

Programový poplatok v školskom roku 2016/17  v GBP

Klienti InterStudy môžu získať zľavu GBP 700/trimester na programy A-Levels a Foudation  

A-Levels 8 750/trimester
Foundation 6 915 - 7 120/trimester
ELPP 6 230/trimester
  
Ubytovanie v rodine    od 1 673 do 3 240/trimester
Ubytovanie v rezidencii od 3 110 do 5 150/trimester
Povinné poistenie 8/týždeň
Transfer z letiska 110 – 260/1 cesta

 
Súkromná škola Bellerbys College
Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky
do Vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“
Grösslingová 45, 811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
Tel.:

+421 2 5262 2612

E-mail: info@interstudy.sk
Hviezdoslavova 7, 042 00 Košice

Tel.:

+421 902 991 102

E-mail: kosice@interstudy.sk